III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach Tygodnia Pracy Socjalnej w Krakowie (edycja III), który odbędzie się w dniach 3-8 kwietnia 2017 roku. 

Wśród wielu wydarzeń organizatorzy przewidują: 

- spotkanie z absolwentami pracy socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - prowadzone w formie dyskusji panelowej, oprócz możliwości zadania pytań, jak to jest, gdy już się skończy studia i zacznie pracę w zawodzie chcielibyśmy porozmawiać o tym, czego się uczymy na uniwersytecie i jak z tego potem korzystać

wernisaż wystawy Zabijanie z przekonania. Narodowosocjalistyczne morderstwa „eutanazyjne” w Niemczech i Europie

wykład i dyskusję wokół eugeniki XX wieku – Jak mówić o Zagładzie? Refleksja nad metodami edukacji społecznej w obszarze problematyki zagłady „życia niewartego życia”

spotkanie organizowane w ramach X Krakowskich Dni Integracji w cyklu: „Zobacz niepełnosprawność; Zobacz inne oblicze”dotyczące zespołu Aspergera. Głównym punktem spotkania będzie wykład ekspertów, mający przybliżyć zagadnienie zespołu Aspergera studentom i pracownikom uczelni

wykłady odnoszące się do głównych problemów dyskutowanych w ramach wydarzeń Tygodnia Pracy Socjalnej przygotowanych przez IS UJ: profesjonalizacji pracy socjalnej oraz znaczenia indywidualnej oraz kulturowej traumy dla ograniczeń i możliwości rozwojowych współczesny społeczeństw, jak również dla kształtowania profesjonalnej odpowiedzialności adeptów pracy socjalnej

seminarium skoncentrowane na Osobie - skupione wokół tych, którzy zajmują się pracą w zakładach karnych i zwracają uwagę na potrzebę podmiotowego traktowania Osadzonych zgodnie z założeniem – nieważne jak żyłeś dotychczas, ważne jak chcesz spędzić resztę życia

debata oraz warsztat z udziałem pracowników socjalnych, pracowników naukowych, studentów oraz członków związków zawodowych zrzeszających pracowników socjalnych i pomocy społecznej

spacer do Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie przy ul. Woronicza 10, w trakcie którego podejmiemy wspólną refleksję nad znaczeniem postaci Alberta dla współczesnej pracy socjalnej.

Spotkania odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS.

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej objęła patronatem honorowym Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Tegorocznym spotkaniom przyświeca hasło "W trosce o Człowieka".

Program III Tygodnia Pracy Socjalnej w Krakowie dostępny jest tu.

 

Zobacz również