Doktorat Honoris Causa dla prof. Piotra Sztompki

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację o nadaniu Profesorowi Piotrowi Sztompce godności Doktora Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Łączymy gratulacje i wyrazy szczerego uznania dla Pana Profesora. To już czwarty tytuł Doktora Honoris Causa w karierze Profesora Piotra Sztompki.

Uroczystości związane z nadaniem tytułu odbyły się 26 maja.

Zobacz również