Wykłady dr hab. Marcina Lubasia w ramach Kolokwiów Antropologicznych PIA

Na zaproszenie Polskiego Instytutu Antropologii Dyrektor Instytutu Socjologii UJ dr hab. Marcin Lubaś prowadzi w maju wykłady w ramach cyklu Kolokwiów Antropologicznych PIA.

Oprócz wystąpienia w Instytucie Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Lubaś prowadzić będzie wykłady w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie) jak również seminarium w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecny cykl spotkań jest kontynuację spotkań „Kolokwia Antropologiczne” organizowanych przez Polski Instytut Antropologii od 2008 r. a obejmujących wykłady wybitnych zagranicznych badaczy.

PIA zdecydowało na kolejną edycję zaprosić polskich naukowców. Przedstawiają oni wykłady z zakresu antropologii społecznej i kulturowej oraz szeroko pojmowanych nauk humanistycznych, oprócz korzyści jakie projekt ten niesie dla polskiego środowiska naukowego i kulturalnego celem Kolokwiów Antropologicznych jest aktywizacja i integracja polskich ośrodków akademickich oraz zbudowanie sieci współpracy między polskim środowiskiem antropologów, socjologów, kulturoznawców. Zgodnie z założeniem projektu, każdy wykładowca odwiedza uczestniczące w projekcie ośrodki akademickie.

Data opublikowania: 17.05.2017
Osoba publikująca: Wit Hubert

Zobacz również