Sukces doktorantki

Podczas zeszłotygodniowej Social Simulation Conference w Dublinie nasza doktorantka, Patrycja Antosz, została uhonorowana przez European Social Simulation Association prestiżową nagrodą „Best student paper” za najlepszy artykuł naukowy napisany przez doktoranta. Wyboru dokonała komisja składająca się z siedmiu naukowców, którzy niezależnie oceniali nie tylko artykuły naukowe, ale także wystąpienia konferencyjne doktorantów z różnych krajów świata, reprezentujących różne dziedziny nauki (w tym fizykę, informatykę, epidemiologię czy ekonomię). Zaszczyt jest tym większy, że jednogłośnie wybrali pracę socjologiczną dotyczącą wykorzystania danych jakościowych do formalizowania modeli agentowych.

Artykuł "Qualitative data in the service of model building - the case of structural shirking" został napisany na podstawie badań przeprowadzonych przez Patrycję do pracy doktorskiej, w której wyjaśnia za pomocą modelu komputerowego zjawisko strukturalnego uchylania się od pracy w organizacjach.

Nagrodę wręczał sam Prezydent stowarzyszenia Gary Polhill ze szkockiego James Hutton Institute, zawodowo zajmujący się rozwijaniem symulacji w naukach społecznych, badaniem sztucznej inteligencji oraz uczeniem się maszynowym.

Data opublikowania: 05.10.2017
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również