Badania dla Starego Podgórza

 

Badanie opinii społecznej
wobec lokalnego programu rewitalizacji Starego Podgórza

Pod taką nazwą w roku akademicki 2013/2014 przygotowany został projekt dla otoczenia i zorganizowany obóz badawczy, w którym wspólne działania podjęli studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Rozwoju Miasta, Referat ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Muzeum Etnograficzne w Krakowie.

Wszystkich partnerów w projekcie połączyło Miasto Kraków i dzielnica Podgórze – oczekiwania jej mieszkańców, kultura, przestrzeń. Zatem i projekt będzie zrealizowany w bliskim kontakcie z ludźmi, sprawami, jakie wiążą się z historią Podgórza, jego bieżącymi problemami i przyszłymi wyzwaniami dzielnicy.

Osoby uczestniczące w projekcie brały udział w tematycznych wykładach, na które zapraszani byli eksperci, warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Etnograficzne. Wzięły także udział w spacerze badawczym wspólnie z uczestnikami projektu Seniorzy Decydują oraz gromadziły materiały wizualne, zaprojektowały i zrealizowały badania terenowe.

Koordynatorami projektu byli:

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, dr Marcjanna Nóżka – Instytut Socjologii UJ
Wojciech Gorczyca - Wydział Rozwoju Miasta UMK, Referat ds. Rewitalizacji UMK
Magdalena Zych – Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań dostępnymi w RAPORCIE.

Relacja z debaty na temat Podgórza, która odbyła się 13 listopada 2014 r. w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.