SOCJOLOGIA - studia II stopnia

Socjologiczne studia magisterskie na UJ umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Nasze studia zapewniają solidną wiedzę, dzięki której zyskasz swobodną orientację w świecie zjawisk i problemów społecznych, a zarazem kompetencje, które pozwolą Ci bez trudu podjąć pracę w zawodzie.

dr hab. Andrzej Bukowski, Zastępca Dyrektora IS UJ

"Elastyczne studiowanie"

Program studiów II stopnia składa się ze specjalizacji oraz z kursów oferowanych poza specjalizacjami. Wybraną przez siebie specjalizację studenci realizują od pierwszego semestru studiów.

Oferujemy specjalizacje:

  • "Analiza danych i badania społeczne"
  • "Komunikowanie społeczne"
  • "Społeczeństwo miejskie"

Obowiązkowe dla wszystkich studentów/ek są trzy kursy:

  • „Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności" (kurs teoretyczny/monograficzny)
  • „Statystyczna analiza danych" (kurs metodologiczny)
  • „Analiza danych jakościowych" (kurs metodologiczny)

W trakcie studiów studenci muszą łącznie zrealizować:

- minimum 20 ECTS z puli kursów teoretycznych/monograficznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
- minimum 30 ECTS z puli kursów metodologicznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)

Z myślą o studentach, którzy nie posiadają tytułu licencjata z socjologii przygotowaliśmy kurs "Projektowanie badań społecznych – repetytorium".

Na studiach II stopnia oferowane są również seminaria tematyczne (poza specjalizacjami), czyli autorskie, zaawansowane kursy prowadzone w małych grupach .

Każda ze specjalizacji ma swój program. Nad jakością nauczania na specjalizacji czuwają specjalnie do tego powołani koordynatorzy specjalizacji.

Studenci wybierają specjalizację na studiach socjologicznych poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji wyboru przed rozpoczęciem studiów. Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy złożyć w momencie zapisu na studia w Sekretariacie Instytutu Socjologii na ul. Grodzkiej 52, pok. 59D.

Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji. Aby otrzymać ITS, należy złożyć wniosek do Zastępczyni Dyrektora IS, dr Ewy Kopczyńskiej (szczegółowe informacje dostępne są w Katalogu kursów).