SOCJOLOGIA - studia I stopnia

Nasze studia to gruntowna wiedza o życiu społecznym, szerokie horyzonty, wnikliwe i krytyczne widzenie kultury, gospodarki, mediów i polityki. To także szansa na uczenie się od najlepszych. Solidnie uczymy metod badań socjologicznych, gdyż umiejętność diagnozowania zjawisk społecznych to kluczowa kompetencja w bardzo wielu zawodach i obszarach rynku. Uczymy poprzez udział w badaniach, projektach i dyskusjach oraz poprzez współpracę z otoczeniem rynkowym i społecznym. Różnorodność oferty kursów pozwala studentom na stworzenie własnego, indywidualnego profilu studiów socjologicznych. Naszą pasją są badania zmieniającego się współczesnego społeczeństwa. Z przyjemnością Was nią zarazimy!

dr Ewa Kopczyńska, Zastępczyni Dyrektora IS UJ


Dzięki naszym studiom:

  • zrozumiesz, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo, jaki wpływ mają na nas media, czym jest władza, jaką funkcję pełni dziś religia itp.

  • zdobędziesz umiejętność wyjaśniania ludzkich zachowań, zarówno tych, które zachodzą w małych, jak i dużych grupach społecznych

  • będziesz potrafił/a zaprojektować i przeprowadzić badania społeczne oraz prezentować ich wyniki

  • nauczysz się krytycznie myśleć, wnikliwie analizować i twórczo projektować rozwiązania, co jest szczególnie cenione przez pracodawców

Elastyczne studiowanie

Program studiów ma charakter modułowy. Pozwala każdemu ze studentów w sposób elastyczny kształtować swoją ścieżkę studiowania. Taka forma umożliwia samodzielne profilowanie studiów pod kątem własnych zainteresowań. Studenci sami tworzą swoje "specjalizacje"!

Jednocześnie przez wprowadzenie bazy w postaci kursów obowiązkowych dajemy gwarancję najwyższej jakości kształcenia.

Modułowy program studiów

Program studiów ma charakter modułowy. W każdym module wskazane są kursy obowiązkowe oraz szeroki wachlarz kursów do wyboru. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem oferowanych kursów: 

Katalog z opisami kursów oferowanych w roku 2017/18

 

Wymiar praktyczny

  • większość kursów metodologicznych prowadzona jest warsztatowo i praktycznie - studenci realizują indywidualne lub grupowe projekty badawcze, często współpracując z firmami i organizacjami zewnętrznymi
  • wybrane kursy (np. dotyczące socjologii wizualnej czy Public Relations) prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania
  • studenci biorą udział w obozach naukowych, w trakcie których w praktyce sprawdzają swoje umiejętności badawcze
  • od II semestru studiów studenci realizują praktyki zawodowe będące integralną częścią programu studiów