dr Ewa Kopczyńska

position: assistant professor
e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl

dr Ewa Kopczyńska – sociologist, assistant professor in the Department of Social Anthropology of the Institute of Sociology. Her research focuses on the sociology of food and eating patterns, but she is also interested in issues of the sociology of science and knowledge, cultural and social dimensions of the body, time, space and other Durkheimian categories. Currently researching alternative food networks functioning at the intersection of tradition and social innovations. She has completed several research stays, most recently at the National Institute of Consumer Studies in Oslo (SIFO), and at the Department of Food and Resource Economics (IFRO), University of Copenhagen. Currently (2017-2018) she is a Visiting Scholar at Minda de Gunzburg Centre for European Studies at Harvard University (Cambridge MA). Since 2012 vice-director for teaching issues of the Institute of Sociology.

Research interests

 • sociology and anthropology of food
 • sociology and anthropology of the body
 • sociology of knowledge and science
 • history and theory of anthropology
 • qualitative methodology – new ethnography

Publications

 • Economies of Acquaintances. Social Relations during Shopping at Food Markets and in Consumers’ Food Cooperatives. w: East European Politics & Societies, 2017, DOI: 10.1177/0888325417710079 Dodaj do projektu Citavi wg DOI
 • Feeding the Body, Feeding the Gender. Dietary Choices of Men and Women in Poland, E. Kopczyńska; K. Zielińska (2016), w: East European Politics & Societies 30 (1), s. 147–168, internet access.
 • Co to jest jedzenie naturalne? Socjonatura na targowisku. w: Studia Socjologiczne 219 (4) 2015, s. 181–203.
 • Novelty with Traditional Twist: Food Co-Operatives as Short Food Chains in Global Network, in: Food and the Internet, Krawczyk-Wasilewska V., Lysaght P. (eds.). Peter Lang Edition, 2015, ss. 125-132.
 • Stare i nowe smaki lokalnego wina: o lubuskiej winorośli, winnicach i winiarzach, w: „Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia”, red. Urszula Jarecka, Anna Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 133-152.
 • Wine Histories, Wine Memories and Local Identities in Western Poland, Rachel E. Black, Robert C. Ulin (eds.), Wine and Culture. Vineyard to Glass, Bloomsbury Academic 2013.
 • Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism, ZW NOMOS, Kraków 2012.
 • Udomawianie przestrzeni. Dynamika tożsamości miejsca na Ziemiach Zachodnich, w: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (red.), Społeczne tworzenie miejsc: globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 187-202.
 • Dynamika kształtowania prywatnej ojczyzny na przykładzie Ziemi Lubuskiej, w: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, red. D. Rancew-Sikora, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 203-218.
 • Lubuskie winogrodnictwo jako tradycja podtrzymana, ożywiona czy na nowo wymyślona?, w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, red. D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2009, ss. 252-260.
 • O moralnym poznawaniu. Rozważania wokół ideałów nauki Bronisława Malinowskiego i Franza Boasa, w: F. Czech, P. Ścigaj, A. Włodarczyk (red.), Szkice o pograniczach nauki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, ss. 65-81.
 • Historia nauki a socjologia nauki – socjologiczne aspekty koncepcji rozwoju wiedzy Thomasa S. Kuhna, w: Historyka, t. XXXV 2005, ss. 23-36.
 • Racjonalność w nauce i poza nauką – K. Szaniawski i Z. Bauman o wartościach poznania, w: Zagadnienia Naukoznawstwa 1-2 (155-156) 2003, ss. 67-75.

Ongoing projects

Poza rynkiem globalnym – praktyki dystrybucyjne alternatywnych systemów żywnościowych w aglomeracji krakowskiej – (Outside the global market – distribution practices of alternative food systems in Kraków agglomeration) 2012-2013, qualitative research, secondary data analysis.