Dyrekcja

Dyrektor

dr hab. Marcin Lubaś
e-mail: marcin.lubas@uj.edu.pl
 

Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju

dr hab. Andrzej Bukowski
e-mail: contraAB@wp.pl, a.w.bukowski@uj.edu.pl
 

Zastępczyni Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Ewa Kopczyńska
e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl


W roku akademickim 2017/2018 dr Ewa Kopczyńska przebywa na urlopie naukowym (jako visiting scholar w Minda de Gunzburg Center for European Studies na Universytecie Harvarda).
Sprawy studenckie załatwiane są przez Wicedydrektora dr. hab. Andrzeja Bukowskiego oraz Dyrektora dr. hab. Marcina Lubasia.

Zobacz również