Obrona pracy doktorskiej w IS UJ (mgr E. Krzaklewska)

W dniu 8 maja 2017 roku o godz. 10.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Ewy Krzaklewskiej. Pt. „Spory wokół koncepcji dorosłości. Nowe wzory kulturowe w Polsce”

Promotorką pracy była prof. dr hab. Krystyna Slany. Recenzentami prof. dr hab. Anna Kotlarska-Michalska oraz dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ.