dr Agata Dziuban

stanownisko: adiunkt
e-mail: agata.dziuban@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest jedną z najulubieńszych perspektyw patrzenia na rzeczywistość. W życiu fascynuje mnie wielość możliwych interpretacji, opowieści i punktów widzenia.

Kiedy nie pracuję naukowo, angażuję się w działania na rzecz osób dyskryminowanych i wykluczonych społecznie. Wolny czas najchętniej spędzam w drodze. 

dr Agata Dziuban – socjolożka, streetworkerka, i tłumaczka. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się współczesne przemiany jednostkowej tożsamości, (transgresyjne) praktyki cielesne, biopolityka i praca seksualna. Obecnie realizuje projekt badawczy poświęcony mobilizacji pracowników seksualnych w obliczu epidemii HIV na terenie byłego Związku Radzieckiego. W latach 2013-2014, pełniła funkcję European HIV Policy Officer przy Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Współzałożycielka Sex Work Polska, koalicji na rzecz praw pracowników seksualnych w Polsce, oraz, od lipca 2014 roku, Policy Officer przy International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).

Zainteresowania naukowe

 • antropologia medyczna
 • socjologia ciała
 • socjologia kultury
 • metody jakościowe w badaniach społecznych

Publikacje

 • „Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim", Monografia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo UMK, książka ukaże się we wrześniu 2013.
 • Redakcja naukowa z K. Leszczyńską (WH AGH) tomu „Płeć kulturowa a teorie socjologiczne", Studia Humanistyczne tom 11, nr 2 (2012), w druku.
 • „Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji", z K. Leszczyńską (WH AGH), tekst ukaże się w Studiach Humanistycznych tom 11, nr 2 (2012).
 • „Od redakcji. Płeć kulturowa a teorie socjologiczne", z K. Leszczyńską (WH AGH), tekst ukaże się w Studiach Humanistycznych tom 11, nr 2 (2012).
 • „'Ja' zapisane na skórze. Tatuowanie ciała jako praca tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim", Przegląd Socjologii Jakościowej, artykuł przyjęty do druku, planowana data publikacji: czerwiec 2012.
 • „Tatuowanie ciała jako element konstruowania jednostkowej tożsamości w społeczeństwie zindywidualizowanym", [w:] Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, (red.) R. Furman, E. Litak, H. Bożek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
 • „Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia", Gerontologia Polska 18,3 (2010).
 • „Poziom wiedzy studentów na temat toksyczności tlenku węgla" z A. Pach, D. Ogonowska, D. Targosz, P. Brzyski, D. Pach, Przegląd Lekarski 67,8 (2010)
 • „Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów", z A. Ratecka, P. Brzyski, Z. Foryś, E. Gomółka, D. Ogonowska, Przegląd Lekarski 66, 6 (2009).
 • „System religijny w czasach globalizacji. Fundamentalizm i inkluzja z perspektywy teorii systemowej Niklasa Luhmanna", Poznańskie Studia Teologiczne tom 22, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2008.
 • „Doświadczenie religijne jako doświadczenie transgresyjne", Kwartalnik Religioznawczy Nomos 61-61, Zakład Wydawniczy „Nomos", Kraków 2008.
 • „Spirituality and the Body in Late Modernity", Religion Compass 1 (2007), Blackwell Publications, ISSN: 1749-8171.
 • „Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności", Filozoficznie, wiosna 2007, www.filozoficznie.pl, ISSN 18970311.
 • „Socjologia i problem cielesnej konstytucji człowieka", [w:] Ucieleśnienia. Ciało w perspektywie współczesnej humanistki, [red.] J. Bator, A. Wieczorkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 • „Ciało a tożsamość społeczna z perspektywy konstruktywistycznej socjologii ciała", [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, [red.] J. Leoński, U. Kozłowska, Economicus, Szczecin 2007.

Obecnie realizowane projekty

 • Przygotowanie projektu habilitacyjnego „(Bio)polityki wykluczenia. Sytuacja osób żyjących z HIV/AIDS w krajach byłego Związku Radzieckiego" w Instytucie Socjologii UJ.
 • Współorganizacja – z ramienia Polskiego Instytutu Antropologii oraz Instytutu Socjologii UJ – I Ogólnopolskiego Kongresu Antropologicznego, Warszawa 23-25 X 2013 (od I 2013).
 • Udział (w roli koordynatorki zespołu badawczego) w międzynarodowym projekcie „Life Stories. The Rememberance of the Witnessess of Siberia" realizowanym przez Fundację OKNO NA WSCHÓD oraz Towarzystko Białoruskiej Szkoły (Białoruś) w ramach programu Geschichtswerkstatt-Europa prowadzonego przez Institut für angewandte Geschichte, Niemcy (od V 2012).
 • Udział (w roli streetworkerki) w programie „Parasol Uliczny" realizowanym przez Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie (od X 2010).

Zrealizowane projekty

 • Przygotowanie i realizacja projektu doktorskiego „Tatuowanie ciała jako praktyka tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim" w Instytucie Socjologii UJ (2007-2011).
 • Udział (w roli lokalnej koordynatorki) w projekcie Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego, zorganizowanym przez Polski Instytut Antropologii przy współpracy z Royal Anthropological Institut of Great Britain and Ireland (XI 2011-V 2012).
 • Udział w programie badawczym „Percepcja przemocy wobec osób starszych" realizowanym przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM w ramach grantu KBN (K/PBW/000058), kierownik projektu: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (2008-2009).
 • Udział w projekcie badawczym „Postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia" w ramach badań własnych w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM.
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego „Poziom wiedzy studentów na temat substancji psychoaktywnych ułatwiających przemoc seksualną" prowadzonego przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM oraz Instytut Ekspertyz Sądowych (2008-2009).
 • Udział w projekcie badawczym „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków" realizowanym przez Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ, projekt realizowany na zlecenie firmy CEBOS i Ereste (2007).