dr Annamaria Orla-Bukowska

stanowisko: adiunkt
e-mail: a.orla-bukowska@uj.edu.pl

Wolny czas najchętniej spędzam uprawiając antropologię (szczególnie stosowaną).

Zainteresowania naukowe

  • Mniejszości kulturowe, nierówność zinstytucjonalizowana
  • Relacje (religijne, kulturowe, społeczne, polityczne) tzw. „polsko-żydowskie" od XIX w do czasów współczesnych, sztetl, Galicja, Holocaust, rola akcji pozarządowych w Polsce postkomunistycznej
  • Socjologia emocji – pozytywne konsekwencje negatywnych emocji dla tożsamości zbiorowej
  • Świadkowie Jehowy w czasach kasacji komunistycznej w PRLu

Publikacje

  • Rethinking Poles and Jews: Troubled Past, Brighter Future, red. Robert Cherry, Annamaria Orla-Bukowska, Rowman & Littlefield, 2007 / Wydanie polskie: Polacy i Żydzi – kwestia otwarta, Więź, 2009
  • „The ethos of dialoguing in the Shoah Landscape" [w:] The Holocaust Ethos in the 21st Century: Dilemmas and Challenges, red. N. Davidovitch, D. Soen, Austeria Publishing House, 2012

Obecnie realizowane projekty

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie: Przesłanie, percepcja i odbiór wśród krakowian, Polaków, zagranicznych turystów; grant MNiSW, 2009-2013