dr hab. Katarzyna Ornacka

stanowisko: adiunkt
e-mail: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

Socjologia jest "mozaiką różnorodności". Traktuję ją jako wprowadzenie do fascynującej przestrzeni pracy socjalnej, w której centralne miejsce zajmuje Mały Człowiek.

dr Katarzyna Ornacka - socjolog, pracownik socjalny, adiunkt, członek Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej z ramienia Wydziału Filozoficznego (2008-2012), w latach 1997-2010 koordynatorka programu międzynarodowego Social Welfare in Eastern Europe: The Polish Experience. Kierownik i/lub członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych (m.in. Ruskin College, Cambridge, w ramach wymiany naukowej oraz budowania współpracy instytucjonalnej w obszarze pracy socjalnej, 2010-2012, Fontys University in Utrecht, w ramach projektu Solution Focused Approach As a New Method in Welfare and Education Systems in Poland, 2004-2007, Evangelische Fachhochschule Berlin: Protestant University of Applied Sciences w ramach projektu Cracow-Berlin Debate on Children, Families and Poverty, 2006-2008, CERTS - European Resource Centre for Social Work Research, 1998-1999, Tempus Structural Joint European Project on Developing Services for Democracy in Europe, 1996-1997). W latach 2010-2014 stażysta i kierownik w projektach: Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie, 2010-11, 2012-13, 2013-14. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autorka publikacji z zakresu ewaluacji w naukach społecznych i pracy socjalnej oraz socjologii dzieciństwa. Ponad dziesięć lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwijanie potencjału ewaluacyjnego w obszarze pracy socjalnej oraz poszukiwanie możliwości zastosowania podejścia umacniającego wśród dzieci w polu praktyki pracy socjalnej.

 • Ewaluacja (w) pracy socjalnej
 • Socjologia dzieciństwa
 • Dziecko w przestrzeni pracy socjalnej
 • Strukturalna i radykalna praca socjalna

Publikacje (wybrane)

 • Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003,
 • Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
 • Ornacka K. (red.), Cracow-Berlin debate on children, families and poverty, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Ornacka K., Społeczny fenomen dzieciństwa – na podstawie badań przeprowadzonych      wśród dzieci, (w:) M. Smagacz-Poziemska, M. Nóżka, K. Frysztacki (red.), Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Zeszyty Pracy Socjalnej, Zeszyt XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.7-29.
 • Ornacka K., O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w pracy socjalnej, /w:/ K. Frysztacki, Krakowskie studia pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.129-148.
 • Ornacka K., Wałek I., O dziecięcej filozofii wartości i wsparciu dla rodziny - na przykładzie badań wśród młodzieży, /w:/ J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków 2013, s. 179-196.
 • Ornacka K., Szlachta K., O dzieciństwie (nie)równych szans z perspektywy młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków domu dziecka, /w:/ J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków 2013, s. 93-110.
 • Ornacka K., Żuraw K., O umacnianiu dzieci w organizacjach pozarządowych – na przykładzie stowarzyszenia Parasol /w:/ J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków 2013, s. 22-39.

Obecnie realizowane projekty

Testowanie modeli pracy z dzieckiem o "zranionej tożsamości" - projekt realizowany we współpracy z Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie.

Zrealizowane projekty

Projekt badawczy „Od socjologii do pracy socjalnej – społeczny fenomen dzieciństwa" finansowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu NN 116 013339, 2010-2012, kierownik i realizator badań.