dr Katarzyna Zielińska

stanowisko: adiunktka
e-mail: katarzyna.zielinska@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest przygodą.

dr Katarzyna Zielińska jest adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących religii we współczesnych społeczeństwach, kwestii dotyczących religii i polityki, a również zagadnień dotyczących społeczno-kulturowej tożsamości płci, szczególnie w Europie Środkowowschodniej. Jest autorką wielu artykułów publikowanych m.in. w krajowych (Kultura i społeczeństwo, Przegląd Religioznawczy, Studia Humanistyczne AGH) i międzynarodowych czasopismach (Approaching Religion, Religion and Society in Central and Eastern Europe oraz Religion State and Society) oraz książki Spory wokół teorii sekularyzacji (Nomos 2009). Jest również współredaktorką kilku książek (Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Rabid 2009; Democracy, State and Society. European Integration in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo UJ, 2011; Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargement, Peter Lang, 2011). W Instytucie Socjologii prowadzi kursy między innymi z zakresu socjologii religii oraz społeczno-kulturowych studiów nad płcią. W ubiegłych latach wykładała gościnnie w wielu ośrodkach zagranicznych (m.in. Uniwersytet w Glasgow w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Ljubljanie w Słowenii, Utica College w Stanach Zjednoczonych).

Monografie

2009, Spory wokół teorii sekularyzacji, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Książki redagowane

 • 2012, Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe, (z Magdalena Góra and Zdzisław Mach), Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.
 • 2011, Democracy, State and Society. European Integration in Central and Eastern Europe (z Magdalena Góra), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • 2009, Kobieta w społeczeństwie i kulturze (z Beata Kowalska and Ben Koschalka) Kraków: Wydawnictwo Rabid.

Artykuły

 • Feeding the Body, Feeding the Gender: Dietary Choices of Men and Women in Poland (z Ewa Kopczyńska) East European Politics & Societies 0888325415570964, first published on March 2, 2015 doi:10.1177/0888325415570964.
 • 2015. The Roman Catholic Church and Human Rights in Poland. W: H. Ziebertz, F. Cripic (red.) Religion and Human Rights, Springer, 137-149.
 • 2015. Gender Democracy in Poland: an Empty Shell? W: Y. Galligan (red.) States of Democracy: a gender view, Routledge, 119-136.
 • 2014. Defenders of faith? Victims of secularisation? Polish politicians and religion in the European Parliament, Religion, "State and Society", 42(2-3): 211–226.
 • 2013, Concepts of Religion in Debates on Secularization, "Approaching Religion", 3(1):16–24.
 • 2012, Feminizm a demokracja – krytyka i reinterpretacja, Studia Humanistyczne, 11/2, s. 18-92
 • 2012, Religious Education in Poland (z Marcin Zwierżdżyński). W: Derek Davis i Elena Miroshnikova (red.), The Routledge International Handbook of Religious Education, Routledge, s. 264-271.
 • 2012, Challenging the nation. Polish women's quest for democracy and justice. W: Magdalena Góra, Zdzisław Mach and Katarzyna Zielińska (red.), Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, s. 161-184.
 • 2012, Assessing gender democracy in Poland. W: Yvonne Galligan (red.), Deliberative Processes and Gender Democracy: Case Studies from Europe, RECON Report 17, Oslo: ARENA, s. 207-240.
 • 2012, Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii – próba porównania (z Aleš Črnič). W: Irena Borowik (red.), W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 365-380. 
 • 2011, Localising Secularisation Thesis? The View from Poland, RASCEE - Religion and Society in Central and Eastern Europe, 4/1, s. 79-91. 
 • 2010, W poszukiwaniu nowej wspólnoty? Feministki o narodzie, obywatelstwie i demokracji. W: M. Warat, A. Małek (red.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 63-85  
 • 2008, Sekularyzacja według Karela Dobbelaere'a. W: K. Dobbelaere, Sekularyzacja – trzy poziomy analizy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 7-24. 
 • 2008, Paradygmat sekularyzacji – od dominacji do współistnienia. W: I. Borowik, J. Doktór, M. Libiszowska-Żółtkowska (eds), Oblicza religii i religijności, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 61-77.
 • 2007, Co łączy, a co dzieli? – spory o teorie w socjologii religii, Przegląd Religioznawczy, 4/226, s. 5-25
 • 2007, Spory wokół teorii sekularyzacji, Kultura i społeczeństwo, 2, s. 181-198.
 • 2006, Freedom of Religion and Belief in Poland – Ideologies and Reality. W: I. Borowik (red.), Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 209-220.
 • 2006, Question of Religious Freedom and Tolerance – Slovenia and Poland Compared. W: M. Tomka, A. Yurash (red.), Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe, Lviv: ISORECEA, Ivan Franko National University, Geneza, s. 33-45 (z Ales Crnic).
 • 2006, Karol Marks, Emil Durkheim i Max Weber – prekursorzy podejścia sekularyzacyjnego? Socjologia religii, 4, s. 31-46.
 • 2004, Proces sekularyzacji – przypadek Polski, Przegląd Religioznawczy, 3(213), s. 133-144. 
 • 2004, Spór o sekularyzację – od dominacji do negacji? Teologia praktyczna, 5, s. 133-149.

Obecnie realizowane projekty

 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez prof. dr hab. Irenę Borowik (od 2015)
 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Katarzynę Leszczyńską z Wydziału Humanistycznego AGH (od 2015)
 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Magdalenę Górę (od 2013)
 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Religion and Human Rights" koordynowanym przez Prof. Dr. Hans-Georg Ziebertz z Wurzburg University (od 2012).
 • Koordynacja projektu „Religia w polskiej polityce w kontekście integracji europejskiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (od 2011)

Zrealizowane projekty

 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Religia w Parlamencie Europejskim" koordynowanego przez Prof. Francois Foret z Universite Libre de Bruxelles (od 2010)
 • Koordynacja projektu "Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowowschodniej" finansowanego przez Fundusz Stypendialny I Naukowy z grantów norweskich (2009-2011)
 • Członkini zespołu badawczego w projekcie "RECON – Reconstituting Democracy in Europe" finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego (badania w ramach dwóch tematów badawczych „Identity Formation and Enlargement" oraz „Justice, Democracy and Gender" (2008-2011)
 • Badaczka w ramach projektu „Debaty wokół sekularyzacji" finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego I kierowanego przez prof. dr hab. Irenę Borowik (2006-2007)