prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

stanowisko: profesor
e-mail: krystyna.romaniszyn@uj.edu.pl

W życiu fascynują mnie ludzie.

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn - zainteresowania badawcze: socjologia migracji, socjologia i antropologia konsumpcji, antropologia gospodarcza. Prowadziła badania terenowe wśród polskich emigrantów w Atenach (Grecja) w 1994 r., w Wiedniu (Austria) w 1999 r. Nowsze publikacje książkowe: Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym (2011, redakcja naukowa i rozdział w książce), Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork Analysis (2008, redakcja naukowa i rozdział w książce); Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna (2007); Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej (2005, redakcja naukowa i rozdział w książce) Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji (2003). W latach 2001-2005 koordynowała polską część międzynarodowych badań (6FR) Representations of Europe and the nation in current and prospective member-states – political elites, media and civil society (EURONAT), w latach 2006-2008 koordynowała polską część międzynarodowych badań prowadzonych w ramach programu CLIOHRES.net. Była współkoordynatorką sesji na konferencjach: 1/ Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA), Essex, W. Brytania, 1997 r, zatytułowanej: Migration and Fortress Europe; 2/ Europejskiego Towarzystwa Antropologów Społecznych (EASA), Wiedeń, Austria, 2004 r., zatytułowanej Facing the distance and proximity; 3/ Europejskiego Towarzystwa Antropologów Społecznych (EASA), Bristol, W. Brytania, 2006 r. zatytułowanej The Cultural Implications of International Migrations oraz zorganizowała sesję nt. Człowiek w dobie konsumpcjonizmu, w ramach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu PTS, Kraków 2010 r.

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia i antropologia konsumpcji
 • Socjologia migracji

Najważniejsze publikacje

 • Krótki wykład o utowarowieniu, Wyd. UJ, Kraków 2015, stron 156.
 • Termin "wypędzenie" jako sprawne narzędzie polityki, [w:] Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, pod red. Jacka Wołoszyna, IPN, Lublin 2015, s. 31 - 48.
 • NOWA DROGA DO ZNIEWOLENIA? O ŻYCIU W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2011.
 • CULTURE AND MIGRATION: THE CULTURAL IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL MIGRATIONS IN THE LIGHT OF FIELDWORK EVIDENCE, Nomos: Kraków 2008.
 • RZECZ O PRACY I KONSUMPCJI. ANALIZA ANTROPOLOGICZNA, Nomos: Kraków 2007.
 • PORTRETY I AUTOPORTRET – POLACY O SOBIE INNYCH NARODACH, EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ, Nomos: Kraków 2005.
 • KULTUROWE IMPLIKACJE MIEDZYNARODOWYCH MIGRACJI, KUL: Lublin 2003.
 • ŚWIAT GOSPODAREK LUDZKICH. O KSZTAŁTOWANIU SIE PRZEDMIOTU POZNANIA ANTROPOLOGII GOSPODARCZEJ, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 1994.
 • CHŁOPI POLSCY W KANADZIE (1896-1939), IRWiR PAN: Warszawa 1991.
 • Zmysłowy cyborg - człowiek w dobie konsumpcjonizmu w: A. Czerner, E. Nieroba (red.) Sudia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 (tom antydatowany na 2011), s. 187-212.
 • O użyteczności opisowo-oceniającego terminu wypędzenie – w kontekście dwóch przypadków przesiedlenia, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie – przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, H.P. Muller, M. Zielińska (red), Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2012, s. 93-112.
 • Nowe u naszych wrót: o modernizacji rodziny, w: W. Morawski (red.) Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wydawnictwo Wolters Kluwer: Warszawa 2012, s. 508-529.
 • Europe, and the Polish state, nation, and national identity formation, [w:] W. Spohn, A. Ichijo (red.) (2005) Entangled Identities. Europe and the Nation, s. 154-171, Ashgate, Londyn.
 • The cultural implications of international migrations, "POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW" Warszawa 2004, t.2, s. 141-159.
 • International migration as a challenge to the ‘cultural status quo' of the receiving societies, [w:] J. Dacyl, Ch. Westin (red.) Between Universal Values and Unbounded Diveristy, CEIFO-UNESCO: Sztokholm 2003, s. 126-166.
 • Migration-Cultural Diversification-Eurpeanization, [w:] W. Spohn, A. Triandafyllidou (red.) Europeanization, National Identities and Migration. Changes in Boundary Construction between Western and Eastern Europe, Routhledge: Londyn 2003, s. 99-120.
 • Cultural diversification in Poland after 1989, w: P. Skalnik (red.) Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century: Voices from the Periphery, SET OUT: Praga 2000, s. 87-104.
 • Clandestine Labour Migration from Poland to Greece, Italy and Spain - Anthropological Perspectives, [w:] R. King, G. Lazaridis, Ch. Tsardanidis (red.) Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe, Macmillan Londyn 2000, s. 125-144.
 • Towards cultural diversification in Poland: the effects of transition from 'closed' to 'open' society, [w:] J. Dacyl, Ch. Westin (red.) Governance of Cultural Diversity: Selected Aspects, CEIFO/UNESCO: Stockholm 2000, s. 87-111.
 • The Presence of the Polish Undocumented in Greece in the Perspective of European Unification, [w:] F. Anthias, G. Lazaridis (red.) Into the Margins: Migration and Exclusion in Southern Europe, Ashgate, Aldershot 1999, s. 123-138.
 • The Invisible Community: Undocumented Polish Workers in Athens, "NEW COMMUNITY", 1996, 22(2), s. 321-333.
 • Polacy w Grecji. Cz.I Współczesna masowa migracja zarobkowa z Polski do Grecji (s.7-42); Cz.II Udział Polaków w greckiej gospodarce paralelnej, (s. 43-79); Cz.III Dziś i jutro nielegalnej Polonii w Grecji, (s. 80-98), "STUDIA POLONIJNE", Lublin 1995, t. 16, s. 7-98.

Obecnie realizowane projekty

W fazie oczekiwania na grant z zakresu badań nad migracjami

Zrealizowane projekty

 • Badania terenowe wśród polskich emigrantów w Atenach (Grecja 1993)
 • Badania terenowe wśród polskich emigrantów w Wiedniu (Austria 1999)
 • Koordynowanie polskiej części międzynarodowych badań (6 Ramowy) Representations of Europe and the nation in current and prospective member states – political elites, media and civil society (EURONAT) (2001-2005)