dr hab Lucjan Miś, prof. UJ

stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest jak piłka nożna.
Kiedy nie pracuję naukowo, gram w piłkę nożną.
W życiu fascynuje mnie piłka nożna.

dr hab Lucjan Miś, prof. UJ – jego główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, konstrukcjonizm społeczny, pracę socjalną, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wideotrening komunikacji. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Society for the Study of Social Problems, American Sociological Association, International Consortium for Social Development (Vice-President, od 2005-2014, skarbnik od 2014- w European Branch of ICSD). Współpracował z Indiana University w Bloomington, (USA), Fontys University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie; Fondazione G. Brodolini (Rzym); Fachhochschule w Frankfurcie nad Menem; Employment Department w Sheffield (Wielka Brytania) oraz uniwersytetami i placówkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Publicznych). Redaktor naczelny "Zeszytow Pracy Socjalnej", wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia problemów społecznych
 • bezrobocie i zatrudnienie
 • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
 • rozwój społeczny
 • konstrukcjonizm społeczny

Publikacje (2013-2015)

2015
 • Children's social campaigns in Polish mass media. Research study on social marketing in 2012. W: Youth in Central and Eastern Europe. Sociological studies, 1(3) 2015, ISSN: 2409-952X, s.58-69 (współautor: Katarzyna Ornacka)
 • Porzucanie nauki szkolnej przez uczniów – kontekst europejski. W: Debata edukacyjna, 2013, rocznik nr 6 (tytuł tomu: „Wokół wyzwań współczesnej edukacji"), Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, ISSN 1895-2763, s.97-109 (tom opublikowany w czerwcu 2015) (współautor: Izabela Pieklus)
 • Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej. W: Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, 2014, nr 28(1). Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej, ISSN: 1640-1808, s. 63-84 (współautor: Katarzyna Ornacka)

2014

 • Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie. W: Zeszyty Pracy Socjalnej, 2014, tom 19, nr 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, e-ISSN 2449-6138, DOI 10.4467/24496138PS.14.010.3726, s. 123-132
 • Mężczyźni w pracy socjalnej - analiza wybranych zagadnień. W: Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, 2014, nr 27(4). Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej, ISSN: 1640-1808, s.109-125
 • Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów W: M.Nóżka, M.Smagacz-Poziemska (red.) Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, seria: Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt 18), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, ISBN 978-83-233-3830-7, s.175-186 (współautorzy: Katarzyna Ornacka, Katarzyna Żuraw)
 • Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna. W: M.Nóżka, M.Smagacz-Poziemska (red.) Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, seria: Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt 18), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, ISBN 978-83-233-3830-7, s.188-204 (współautorzy: Marek Szepski, Katarzyna Ornacka)
 • Kwestia bezdomności w bieżących programach polityk publicznych. W: J. Matejek, E.Zdebska (red.) Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, ISBN 978-83-64028-61-8, s.93-108 (współautor: Elżbieta Mirewska)
 • Internet, Social Welfare and Participatory Democracy. W: S.Elsen, W.Lorenz (eds.) Social Innovation, Participation and the Development of Society. Soziale Innovation, Partizipation und die Entwicklung der Gesellschaft, Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, ISBN 978-88-6046-070-7, s. 129-148 (współautor: Marek Szepski)
 • Wojna w mediach. Wizualne przedstawienia wojny domowej w Libii. W: M.Plucińska (red.) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, ISBN 978-83-62243-13-6, s. 105-120 (współautor: Izabela Pieklus)
 • Rola pracownika socjalnego w systemie służby zdrowia. W: Studia Sieradzana, Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, nr 6A/2014, ISSN 2299-2938, s. 48-62 (współautor: Elżbieta Mirewska)
 • Polityka społeczna a polityka symboliczna. Związki między nierównością a niesprawiedliwością. W: W.Koczur, A.Rączaszek (red.) Polityka społeczna wobec problem bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych , Katowice: Studia Ekonomiczne, nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISSN 2083-8611, s. 9-20
 • Męska praca socjalna. Zarys problematyki. W: K.Frysztacki (red.) Krakowskie studia pracy socjalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN: 978-83-233-3683-9, s.93-112
 • The ‘natural history' of unemployment in Poland during past two decades. W: M.Schaefer (ed.) Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. Ausgabe 2013/4, Osthofen, Germany, Poitiers, France: Journal L'Association 1901 "Sepike", ISSN: 2196-9531, s. 157-167 

2013

 • Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna. 2012. Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt siedemnasty), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Wydawnictwo NOMOS, ISSN: 1507-4285, ISBN: 978-83-7688-126-3
 • Unemployed people in Małopolska voivodeship – past and present of the social problem in light of personal and official documents. 2012.W: Studia humanistyczne AGH. Tom 11/4. Kraków: Wydawnictwo AGH, ISSN 2084-3364, s. 31-42
 • Pomoc społeczna w Internecie. Wykorzystanie nowoczesnej technologii przez pracowników małopolskich ośrodków pomocy społecznej. 2012. W: Problemy polityki społecznej. 2012, nr 19. Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej UW

Pełna lista publikacji

Obecnie realizowane projekty

Praca nad książką „Wypisy z wybranych zagadnień socjologii problemów społecznych i pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach" .

Zrealizowane projekty

 • 2011-2012 - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00); Koordynator (Opiekun naukowy)
 • 2004-2007 - Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland, Kierownik (2004/05) ze strony polskiej
 • 2006-2007 - Study on poverty and social exclusion among lone-parent households; Koordynator (National expert)
 • 2006 - The Early School Leaving Phenomenon in Poland; Uczestnik
 • 1996-2001 - Education of careworkers of the Video Interaction Training and Kangaroo Method and the implementation of VIT in Poland; Koordynator