prof. dr hab. Maria Flis

stanowisko: profesor zwyczajny
e-mail: maria.flis@uj.edu.pl

Kiedy nie pracuję naukowo, poprawiam Świat działając w bezpośredniej relacji z bliźnimi.
Wolny czas najchętniej spędzam w wodzie lub na wodzie.
W życiu fascynuje mnie MYŚLENIE.

prof. dr hab. Maria Flis – Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii myśli antropologii społecznej i teorii kultury, mechanizmów tworzenia i uobecniania znaczeń oraz zagadnień z zakresu socjologii wiedzy. Autorka 56 artykułów, 3 monografii i 3 książek współautorskich. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (sekcja antropologii społecznej) i European Association of Social Anthropologists. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Medalem Złoty za Długoletnią Służbę (2009).

Zainteresowania naukowe

 • Teoria kultury
 • Mechanizmy zmiany kulturowej
 • Dialog wewnątrz i miedzy kulturowy
 • Strategie tożsamościowe

Publikacje

 • Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego,( red.) Warszawa 1985
 • Teorie struktury społecznej w antropologii funkcjonalnej, Wrocław 1988
 • Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej, Kraków 1994
 • Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna. Z wyborem tekstów, Kraków 2001
 • Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, (red.), Kraków 2004
 • Co dzieje się ze społeczeństwem… , ( red.), Kraków 2011
 • „Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia" w:" Przegląd Humanistyczny 2005 nr 5
 • „Archetyp ruchu i kod językowy: instrumenty symbolicznej strukturalizacji przestrzeni" w: Flis A., (red.) „Stawanie się społeczeństwa", Kraków 2006
 • „Dynamika ciała w kulturze wizerunku" w: „Horyzonty Wychowania" 2008 nr 7
 • „Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etyka dyskursu" w: „Diametros" 2010 czerwiec
 • „Dekonstrukcja mitu Rozumu" w: „Zagadnienia Naukoznawstwa" 2009 nr 3
 • „Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa" w: „Estetyka i Krytyka" 2011 nr 23
 • „Cultural Change and Identity – The Case of Equatorial Africa" w: „Hemispheres" 2011 nr 26
 • „O filozofii Krajowych Ram Kwalifikacji" w: „Przegląd Socjologiczny" 2011 nr 4
 • „Czy psychologii potrzebna jest koncepcja ludzkiej natury?" w: „Zagadnienia Psychologii" 2012 nr 1

Obecnie realizowane projekty

Czteroletnia kadencja 2012-2016 na stanowisku Prorektora ds. rozwoju UJ.

Zrealizowane projekty

 • KBN Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza 2009