dr Piotr Prokopowicz

stanownisko: adiunkt
e-mail: piotr.prokopowicz@uj.edu.pl

Dr Piotr Prokopowicz - psycholog i socjolog organizacji, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, współwłaściciel, trener i partner w firmie doradczej 313 Consulting, zajmującej się tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów rozwojowych i diagnostycznych z wykorzystaniem autorskich gier symulacyjnych. Specjalista w zakresie badań i rozwoju organizacji, rekrutacji i selekcji oraz analizy danych. Stypendysta Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, współpracownik i wykładowca Cologne Business School i Saint Mary's University w Halifax. Koordynator zespołu ds. monitoringu wdrażania strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów na temat socjologii i psychologii zarządzania.

Zainteresowania naukowe

  • zachowania ludzi w organizacji
  • psychologia rekrutacji i selekcji
  • determinanty sukcesu menedżerskiego
  • rozwój organizacji
  • planowanie strategiczne
  • socjologia i antropologia organizacji
  • metodologia badań społecznych

Publikacje

  • Prokopowicz, P. (2016). Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego nabory pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Prokopowicz, P. (2014). Kultura organizacji a znaczenie pracy. Władza, działanie i partycypacja w amerykańskiej kooperatywie pracowniczej. Kraków: WUJ.
  • Prokopowicz, P. i Żmuda, G. (2014). Branżowy bilans kompetencji - oczekiwania pracodawców i efekty kształcenia szkół wyższych na przykładzie Krakowa. W: J. Górniak (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Warszawa: PARP.
  • Prokopowicz, P., Żmuda, G., Król, M. (2014). Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników – teoria i zastosowanie.  Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Żmuda, G., Prokopowicz, P. i Król, M. (2014). The Sustainable Gamer: Developing Corporate Social Responsibility Through Games. W: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (red.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.
  • Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2014). Corporate Social Policy, the Meaning of Work and Applicant Attraction: A Cognitive Perspective, in: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (eds.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.
  • Novkovic, S., Prokopowicz, P., Stocki, R. (2012). Staying true to co-operative identity: Diagnosing worker co-operatives for adherence to their values. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms, Volume 13, Eds.: Alex Bryson and Takao Kato.

Obecnie realizowane projekty

  • Bilans Kapitału Ludzkiego, edycja II
  • Przywództwo a organizacyjne kultury konfliktu: eksploracja relacji przyczynowych między jednostkowymi normami zarządzania konfliktem a zachowaniami przywódczymi

Zrealizowane projekty

  • MORE - Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji
  • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, edycja III
  • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, edycja II
  • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, edycja I
  • Bon na innowacje (kompetencyjne testy sytuacyjne, gry symulacyjne)