dr Samuel Nowak

stanowisko: asystent
e-mail: samuel.nowak@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest ryzykownym przedsięwzięciem.

dr Samuel Nowak - kulturoznawca, medioznawca. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych (2012). Przybywał na stypendiach oraz realizował projekty badawcze na: Universiteit Antwerpen, King's College London, New York University, Goldsmiths, University of London. Specjalizuje się w brytyjskich studiach kulturowych, studiach LGBT, kulturoznawczej teorii mediów, a ostatnio także problematyce posthumanistycznej. Swoje teksty udostępnia na http://pl.scribd.com/samuel_nowak oraz jagiellonian.academia.edu/SamuelNowak

Zainteresowania naukowe

 • brytyjskie studia kulturowe
 • studia LGBT
 • kulturoznawcza teoria mediów
 • antropologia nauki
 • teoria aktora-sieci (ANT)

Wybrane publikacje

Publikacje udostępnione na stronach jagiellonian.academia.edu/samuelnowak oraz scribd.com/samuel_nowak

Książki:

 • 2013: Seksualny Kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów, [seria "Horyzonty nowoczesności"], Kraków: Universitas

Zredagowane czasopisma:

 • 2012: MOCAK Forum. Przyjemności popularne, 1(12)3

Artykuły i rozdziały w książkach

 • 2013: Zapomnijcie o dyskursie. Czy możliwy jest latouriański feminizm? [w:] "Teksty Drugie" 5(13) [wspólnie z Michałem Gulikiem]
 • 2013: Przeciw estetyzacji. Kilka uwag na marginesie pisania o telewizji jakościowej [w:] M. Major, J. Bucknall-Hołyńska [red.] Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji, Gdańsk
 • 2013: Studia gejowsko—lesbijskie: reaktywacja [w:] „Cultural Review" („Przegląd kulturoznawczy") 1(15)
 • 2012: Bądź Cosmo! Kolorowa prasa kobieca, popkultura i seksualność [Be Cosmo! Women's Magazines, Popular Culture and Sexuality], [in:] Baluchová B., Matúsová J., Slobodova B. [ed.] "Buducnost Medii", Piestany
 • 2012: Kultura popularna czyli twórcza niesubordynacja [w:] "MOCAK Forum" 1(12)3
 • 2011: Postfeminizm, kultura popularna i konserwatywna modernizacja [w:] A. Palęcka, H. Szczdory, M. Warat [red.] "Kobiety w społeczeństwie polskim", Kraków
 • 2011: Gatunek wobec Sacrum. Kryzys wiary, film grozy i kultura popularna [w:] "Studia humanistyczne AGH" 1[9] 2010/11
 • 2010: Gejowskim uchem. O dźwięku w badaniach nad tożsamościami seksualnymi i nie tylko [w:] "Kultura Popularna" 1/[30]
 • 2010: Bat na władzę. Koncepcje władzy w teorii queer — przegląd opinii krytycznych [w:] Furia 2[3]
 • 2010: Queer as Folk. Telewizja, seks i polityka różnicy [w:] M. Filiciak, B. Giza [red.] Post—soap. Seriale nowej generacji i polska widownia, Warszawa
 • 2010: Prawdziwa moc rubinowych trzewików. Aktor, ciało i gender w Czarnoksiężniku z Oz Victora Fleminga w perspektywie ponowoczesnych koncepcji płci i cielesności [w:] P. Sołodki, D. Rode [red.] O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej, Warszawa 
 • 2009: Kino Nowej Burżuazji. Polska komedia romantyczna w służbie rodziny i neoliberalnej hegemonii [w:] "Kultura Popularna" 1[23] [wspólnie z Anną Taszycką]
 • 2009: James Cameron i radość eksterminacji [w:] R. Syska, Ł. Plesnar [red.] Mistrzowie Kina Amerykańskiego.Tom III, Kraków
 • 2006: Gejowska prowokacja [w:] "Znak" 4(611) 
 • 2006: Magda M.ieszczka. Serial i ideologia [w:] "Ha!Art" 1(26)

Obecnie realizowane projekty

 • „Communication Skills within Medical Environment" [post-doc]

Zrealizowane projekty i staże badawcze (wybrane)

 • 2012, Goldsmiths, University of London, staż badawczy oraz projekt „Media and Gay Identity"]
 • 2012, „Kultura miejska: węzły i przepływy", kier. Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska; Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Małopolski Instytut Kultury,
 • 2012, „Przyjemności popularne", MOCAK, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
 • 2011, „Revisiting Gay and Lesbian Studies", New York University
 • 2012—2011, „Kultura 2.0", Muzeum Narodowe w Krakowie
 • 2012—2010, „Encyklopedia Gender", kier. Maria Janion, Instytut Badań Literackich PAN
 • 2011—2010, „ Popkultura. Pomiędzy ideologią i przyjemnością", Muzeum Narodowe w Krakowie
 • 2010—2009, staż badawczy, King's College London