Rada Instytutu Socjologii UJ (2016-2020)

Samodzielni pracownicy nauki:
1. prof. dr hab. Irena Borowik
2. prof. dr hab. Maria Flis
3. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
4. prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
5. prof. dr hab. Jarosław Górniak
6. prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
7. prof. dr hab. Grażyna Skąpska
8. prof. dr hab. Krystyna Slany
9. dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
10. dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
11. dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
12. dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
13. dr hab. Marcin Lubaś - Przewodniczący Rady Instytutu
14. dr hab. Jacek Nowak
15. dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska
16. dr hab. Andrzej Bukowski
17. dr hab. Piotr Nowak
18. dr hab. Beata Kowalska
19. dr hab. Hubert Kaszyński
20. dr hab. Kaja Gadowska
21. dr hab. Grażyna Kubica-Heller
22. dr hab. Marta Smagacz-Poziemska
23. dr hab. Katarzyna Ornacka
24. dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny
25. dr hab. Jolanta Perek-Białas

Przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki:
26. dr Marta Klekotko
27. dr Ewa Kopczyńska
28. dr Paulina Polak
29. dr Magdalena Ślusarczyk
30. dr Katarzyna Zielińska

Przedstawiciele pozostałych pracowników:
31. mgr Teresa Jaszczyńska
33. mgr Elżbieta Kapusta

Przedstawicielka doktorantów:
34. mgr Ewa Radomska

Przedstawiciele studentów:
36. Ewelina Bochno
37. Agata Groszek
38. Wojciech Legerski
39. Radosław Nawojski
40. Julia Pawlikowska
41. Karol Piotrowski
42. Daria Wójcik