Współpraca

Instytut Socjologii UJ to jednostka, która współpracuje nie tylko z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i na świecie, ale także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i mediami. Działalność ekspercka, analizy, raporty... - formy tej współpracy są różne.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w dziedzinach, którymi zajmują się pracownicy Instytutu (zob. strony Pracownicy i Zakłady), prosimy o kontakt z dr. hab. Andrzejem Bukowskim - Zastępcą Dyrektora ds. badań i rozwoju (a.w.bukowski@uj.edu.pl)