Zakład Antropologii Społecznej

Zakład Antropologii Społecznej został utworzony w 1980 roku, ale tradycje uprawiania refleksji nad kulturą są w Uniwersytecie Jagiellońskim oczywiście o wiele starsze. Naszym mentorem był Profesor Andrzej Waligórski, uczeń polsko-brytyjskiego antropologa Bronisława Malinowskiego i uczestnik jego słynnego seminarium w London School of Economics. Waligórski prowadził własne badania terenowe wśród ludu Luo w Kenii pod koniec lat czterdziestych, a później aż do roku 1974 wykładał antropologię społeczną na UJ. Tradycję tej dyscypliny kontynuował później Profesor Andrzej K. Paluch, którego zasługą było zinstytucjonalizowanie tej działalności i powołanie do życia Zakładu Antropologii Społecznej. Była to przez lata jedyna instytucja o tej nazwie za żelazną kurtyną. Staraniem Andrzeja Palucha w roku 1980 została zapoczątkowana edycja „Dzieł" Bronisława Malinowskiego, która zakończyła się w roku 2004 wydaniem tomu XIII. Kierownicy Zakładu Antropologii Społecznej: Andrzej K. Paluch (od 1980 do 1998), Zdzisław Mach (od 1998 do 2001), Mariola Flis (od 2001).

Obszary badawcze

 • teorie zmiany kulturowej
 • stosunki międzyreligijne i etniczne, współistnienie chrześcijaństwa i islamu w Europie
 • pokrewieństwo, bio-technologie
 • sekularyzacja
 • procesy transmisji kulturowej 

Pracownicy i pracowniczki

 • prof. dr. hab. Maria Flis - kierowniczka Zakładu; profesor zwyczajny
 • prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Grażyna Kubica-Heller
 • dr hab. Jacek Nowak - adiunkt
 • dr Agata Dziuban - adiunkt
 • dr Ewa Kopczyńska - adiunkt
 • dr Annamaria Orla-Bukowska - adiunkt

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Anna Prokop
 • mgr Emilia Pawłusz
 • mgr Joanna Płaszewska
 • mgr Konrad Stępnik
 • mgr Urszula Tabiszewska
 • mgr Jadwiga Romanowska
 • mgr Michał Chlebicki
 • mgr Magdalena Tendera
 • mgr Elżbieta Ptak
 • mgr Sabina Pająk
 • mgr Anna Dejczer-Galewicz
 • mgr Gabriela Żuchowska-Zimnal
 • mgr Agata Neale
 • mgr Miłosz Renda-Szydłowski
 • mgr Paweł Hess

Obecnie realizowane projekty

 • "Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań; kierownik projektu: dr hab. Jacek Nowak; członkowie zespołu: A. Niedźwieńska, S. Kapralski, D. Niedźwiedzki, A. Dziuban; czas trwania projektu: wrzesień 2013 – sierpień 2016.

Zakończone projekty

 • Projekt badawczy MNiSzW Pt. Zarządzanie przestrzenią: globalizacja, etniczność, władza (0295/H02/2005/28, kierownik projektu Maria Flis, współwykonawcy: Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak; Uniwersytet Jagielloński, – 2005-2009.  
 • Projekt badawczy MNiSzW (habilitacyjny) Pt. Granice społeczne a religia. Społeczna organizacja zróżnicowania religijnego w zachodniomacedońskiej wiosce (Nr N N116 193236, Uniwersytet Jagielloński, kierownik projektu: Marcin Lubaś) – 2009- 2011  

Współpraca

 • Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Polski Instytut Antropologii
 • Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UW
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka,
 • Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
 • Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa
 • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 • Fundacja Autonomia