Zakład Społecznych Badań nad Religią

Obszary badawcze

 • Przemiany religijne w Środkowo – Wschodniej Europie
 • Religijność w Europie i na świecie
 • Tożsamość: teorie i badania
 • Mniejszości religijne
 • Badania jakościowe
 • Religia w kontekście płci kulturowej

Pracowniczki

Doktoranci

 • Joanna Mleczko
 • Jakub Belina-Brzozowski
 • Inga Koralewska
 • Katarzyna Skulimowska

Więcej informacji o doktorantach Zakładu

Współpracownicy

 • dr Marcin Zwierżdżyński

Obecnie realizowane projekty

„Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014" projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Irena Borowik; członkowie zespołu: A. Dyczewska, I. Koralewska, A. Mleczko, K. Zielińska, M. Zwierżdżyński; czas trwania 2015 - 2018.

Zakończone projekty

„Religia a tożsamość w perspektywie biografii Rosjan, Polaków i Tatarów Krymskich"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr NN116 090334); kierownik projektu prof. dr hab. Irena Borowik; czas trwania 2008-2013.

„Welfare and Values in Europe: Transition Related to Religion, Minorities and Gender"; projekt finansowany z UE w ramach 6 PR; nr 0286321; kierownik projektu prof. dr hab. Irena Borowik; członkowie zespołu: A. Dyczewska, E. Litak; czas trwania 2006-2010.