Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Obszary badawcze

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Teorie sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego, władzy oraz przymusu
 • Socjologiczna teoria prawa
 • Socjologia prawa
 • Funkcjonowanie sfery publicznej
 • Dysfunkcje sfery publicznej
 • Socjologia korupcji
 • Procesy transformacji polityczno-gospodarczej
 • Prawo i płeć
 • Teorie feministyczne
 • Problematyka rozwoju lokalnego, regionów i regionalizmu
 • Zagadnienia demokracji lokalnej i samorządu terytorialnego
 • Socjologia miasta, ruchów i ideologii miejskich
 • Innowacje społeczne, współpraca nauki (nauk społecznych) i gospodarki
 • Funkcjonowanie sektora górnictwa węglowego
 • Funkcjonowanie administracji
 • Problemy służby zdrowia, relacje służby zdrowia z sektorem farmaceutycznym

Pracownicy i pracowniczki

 • prof. dr hab. Grażyna Skąpska - kierownik Zakładu, profesor zwyczajny
 • dr hab. Andrzej Bukowski - adiunkt
 • dr hab. Kaja Gadowska - adiunkt
 • dr Paulina Polak - adiunkt

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Joanna Brzozowska
 • mgr Joanna Cichecka
 • mgr Maciej Ciesielski
 • mgr Aleksandra Gruszczyk
 • mgr Dorota Jedlikowska
 • mgr Justyna Stypińska - asystent badawczy

Obecnie realizowane projekty

 • Polscy przedsiębiorcy w Unii Europejskiej
 • Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości
 • Prawo w społeczeństwie, społeczeństwo w prawie

Zakończone projekty

 • „Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społecznokulturowe oraz instytucjonalne". Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej (2008 – 2011).
 • "Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce". Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. Grażyny Skąpskiej (2005 – 2008).
 • „Tworzenie bogactwa: kulturowe podłoże kształtowania się kapitalizmu po upadku komunizmu" (Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki, pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej, zakończony 1995)