Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Obszary badawcze

 • studia miejskie
 • socjologia stosowana
 • teoria i historia problemów społecznych
 • wykluczenie społeczne i marginalizacja
 • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach

Pracownicy i pracowniczki

 • prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki - kierownik Zakładu; profesor zwyczajny
 • dr hab. prof. UJ Lucjan Miś
 • dr hab. Hubert Kaszyński - adiunkt
 • dr hab. Marcjanna Nóżka - adiunkt
 • dr hab Katarzyna Ornacka - adiunkt
 • dr hab Marta Smagacz-Poziemska - adiunkt
 • dr Karol Kurnicki

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Maria Adamczyk
 • mgr Anna Arendarczyk
 • mgr Karol Kurnicki
 • mgr Justyna Mańka
 • mgr Izabela Pieklus
 • mgr Maja Wójcik
 

Doktoranci o statusie „free lance":

 • mgr Beata Dąbrowska
 • mgr Maciej Drwięga
 • mgr Olaf Gwiżdż
 • mgr Robert Passia
 • mgr Katarzyna Salamon
 • mgr Zdzisław Skuza

Obecnie realizowane projekty badawcze

 • Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) – kierownik dr Marcjanna Nóżka (2013-2016).
 • „Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta" (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) – kierownik dr Marta Smagacz-Poziemska (2011-2014).

Zakończone projekty

 • Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09) – Koordynator/opiekun naukowy: dr hab. Lucjan Miś (2011-2012)
 • „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji" (Projekt badawczy własny nr N N116 088434, finansowany przez MNiSW). Kierownik projektu Krzysztof Frysztacki, główni wykonawcy: Marta Smagacz-Poziemska, Marcjanna Nóżka (2008 – 2011)
 • Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland – Kierownik części polskiej: dr hab. Lucjan Miś (2004-2007)
 • Projekt CASE: Cities Against Social Exclusion [Interreg IIIC] (2005-2007); kierownik: dr Andrzej Bukowski, główni wykonawcy: dr Marta Smagacz-Poziemska, dr Barbara Jabłońska.

Współpraca

 • Urząd Miasta Krakowa
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej
 • Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
 • Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Architektury Wnętrz
 • Ohio State University College of Social Work