Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

(…) Jedynie poprzez integrację oraz kolektywne działanie będziemy w stanie sprawić, że studencki głos zostanie usłyszany. Bardzo cieszy nas fakt, że górę nad partykularnymi interesami uczelni wzięła studencka solidarność i troska o przyszłość naszego zawodu

(K. Bułka, fragm. relacji z debaty studenckiej pod tytułem: Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa, która odbyła się w czerwcu w ramach I Tygodnia Pracy Socjalnej)

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstało w maju 2015 roku z inicjatywy samych studentów i studentek tego kierunku jako przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów oraz doświadczeń. Istotą działań podejmowanych w ramach Koła jest uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo w (od)budowaniu kultury pracy socjalnej. Zaangażowanie w zmianę prowadzi do zwiększenia świadomości poczucia wpływu na rzeczywistość, daje jeszcze większą moc i pozytywną energię do budowania relacji z tymi Osobami, które wędrują przez życie w poszukiwaniu sensu.

Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy skupione wokół promowania pracy socjalnej między innymi przez:

  • integrację środowiska studenckiego,
  • współpracę z organizacjami oraz instytucjami aktywnie działającymi na rzecz pracy socjalnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym
  • działalność naukowo-badawczą.

Ludzie

Obecnie w Kole działa dwadzieścia jeden osób – studentek i studentów pierwszego i drugiego roku studiów pracy socjalnej oraz studiów doktoranckich w ISUJ. Lista członków jest otwarta - osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Statut KNSPS UJ

Kontakt

Adres: knspsuj@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ
Opiekun Naukowy: dr hab. Katarzyna Ornacka (katarzyna.ornacka@uj.edu.pl)