ERASMUS+ Studia

Dlaczego warto wyjechać na stypendium?

Ponieważ Erasmus to:

  • szansa zdobycia unikalnego, międzynarodowego doświadczenia jeszcze w trakcie studiów,
  • możliwość zrealizowania oryginalnego projektu badawczego do pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  • dostęp do dobrze zaopatrzonych bibliotek i najbardziej aktualnych baz danych,
  • ważny punkt w CV, który liczy się dla przyszłego pracodawcy,
  • kontakt ze specjalistami w różnych dziedzinach socjologii,

ale także...

  • możliwość spotkania interesujących ludzi - zarówno wykładowców, jak i studentów,
  • szansa na poznanie "od podszewki" innych kultur i krajów,
  • niezapomniane przeżycie i dobrze spędzony czas także poza murami uczelni!

Praktyczne informacje

Tutaj znajdziesz praktyczne informacje związane z rekrutacją na stypendia Erasmusa, formalnościami, których należy dopełnić oraz rozliczeniem stypendium.

Uczelnie partnerskie IS UJ

W ramach programu ERASMUS+ Instytut Socjologii dysponuje umowami z 44 uczelniami. W każdym roku wyjechać może 91 studentów i studentek.Nasi studenci mają możliwość studiowania w jednym z 18 krajów. Aktualna lista uczelni znajduje się w USOSie.

ERASMUS okiem studentów

Tutaj znajdziesz opinie o ERASMUSIE z pierwszej ręki - wprost od studentów IS UJ, którzy przebywali na zagranicznej uczelni.

Kursy w języku angielskim / Courses in English

Informacje o kursach anglojęzycznych dostępne są na stronie www.socjologia.uj.edu.pl/en_GB/study/courses-in-foreign-languages

ERASMUS+ Praktyki

Erasmus to nie tylko studia za granicą, ale także zagraniczne praktyki. W ramach programu studenci socjologii UJ mogą wyjechać na trzymiesięczną praktykę do 27 krajów Unii Europejskiej, Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.

Na praktykę Erasmusa można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz do innych instytucji typu muzea, biblioteki itp. Praktykantom oferowane jest dofinansowanie do pobytu w wysokości 350 lub 450 euro, w zależności od wybranego kraju.

Szczegółowe informacje: http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki

Koordynator Erasmus+ Praktyki UJ:

Michał Bereziński
ul. Gołębia 24, pok. 21
e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
tel.12 663 15 46

Aktualności

  • 1
  • 2

Kontakt

mgr Urszula Sarwa
koordynatorka programu Erasmus+ Studia
ds. organizacyjnych

erasmus.is@uj.edu.pl
Dyżury: wtorki i środy w godz. 11.00-14.00, pok. 52.

 

dr hab. Andrzej Bukowski
koordynator programu Erasmus+ Studia ds. naukowych
erasmus.is@uj.edu.pl

 

------------

Michał Bereziński
koordynator Erasmus+ Praktyki UJ (BOSZ)
ul. Gołębia 24, pok. 21
e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
tel.12 663 15 46