Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostało reaktywowane w 2004 roku. Podstawą działalności Koła są projekty realizowane przez Sekcje Tematyczne.

Sekcje Tematyczne

KNSS UJ składa się z dwóch Sekcji Tematycznych realizujących różnorodne projekty, w tym: badania, konferencje, publikacje, debaty, spotkania z ekspertami, działania popularyzatorskie i promocyjne oraz pokazy filmowe.

Kongres Młodej Socjologii

Głównym projektem cyklicznym realizowanym przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ jest Kongres Młodej Socjologii. W realizację tego projektu zaangażowane są wszystkie sekcje tematyczne Koła. Celem przyświecającym organizatorom/kom jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń między młodymi badaczami i badaczkami społecznymi z całej Polski.

Kongres Młodej Socjologii jest największym tego typu wydarzeniem naukowym w Polsce. Co roku występuje na nim kilkudziesięciu prelegentów. Kongres Młodej Socjologii jest swoistym przeglądem tego czym obecnie żyją młodzi badacze i badaczki nauk społecznych w Polsce.

Obecnie KMS przybrał formę dwudniowego spotkania młodych ludzi nauki. Pierwszego dnia tradycyjnie odbywają się wystąpienia prelegentów oraz dyskusje, drugiego dnia natomiast spotykamy się w krakowskich kawiarniach, by w mniej formalnej atmosferze podebatować o istotnych problemach społecznych oraz spotkać się z różnego rodzaju organizacjami.

Zapraszamy na stronę Kongresu: http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl/

Ludzie

Zarząd:

  • Przewodniczący: Dominik Jabłoński (knssuj@gmail.com)
  • Wiceprzewodnicząca: Ewelina Bochno
  • Wiceprzewodnicząca: Anna Kropisz

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący KR: Karol Piotrowski
Sekretarz: Magdalena Pluta
Członek Zwyczajny: Patryk Kołodziejski

Koordynatorka Sekcji Badań Społecznych: Karolina Rzepecka
Koordynator Sekcji Socjologii Krytycznej: Filip Brzeźniak
 

Statut Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ

Kontakt

Siedziba Koła: sala 117
Adres: knssuj@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ
Opiekun Naukowy: dr hab. Andrzej Bukowski (contraab@wp.pl)