Sekcja Badań Społecznych

Sekcja Badań Społecznych skupia studentów i studentki, którzy zainteresowani są praktycznym wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Łączymy wiedzę dotyczącą metodologii badań ilościowych i jakościowych, bogate doświadczenie naszych wykładowców oraz zapał studentów. Zaowocowało to tym, że z naszej oferty badawczej skorzystało już wiele firm i instytucji.

Oprócz praktyki badawczej studenci zaangażowani w życie Sekcji mają też szansę uczestniczyć w cyklicznych szkoleniach, na które zapraszamy ekspertów z firm badawczych i nie tylko.

W ramach Sekcji organizowane są także Warsztaty Analizy Danych, które są wyjątkową okazją do spotkań z uznanymi badaczami i wykładowcami. W trakcie warsztatów, raz do roku, prezentują zagadnienia z analizy danych, po czym następują zadania praktyczne. Podsumowując, Sekcja Badań Społecznych to świetny sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia w pracy badacza.

Strona Sekcji Badań Społecznych: http://www.sbs.socjologia.uj.edu.pl/index.php

Strona Sekcji na Facebooku

Warsztaty Analizy Danych

Warsztaty Analizy Danych są cykliczną imprezą naukową organizowaną pod kierunkiem dr Jolanty Perek – Białas przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy od 2004 roku. Idea Warsztatów opiera się na zasadzie, że uznani eksperci, badacze, naukowcy (m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej), zajmujący się dziedziną analizy danych, prezentują specyficzne zagadnienia dotyczące analizy danych w naukach społecznych, a następnie wraz ze studentami pracują na specjalnych programach statystycznych nad rozwiązaniem konkretnych problemów metodologicznych. Tym samym studenci mogą uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną oraz sprawdzić w praktyce, czy umieją samodzielnie wykonać pewne analizy.

Zakres tematyczny omawiany na Warsztatach Analizy Danych wykracza poza standardowy program nauczania na obu Uczelniach. Dotychczas omawiane były takie zagadnienia jak: data mining, modelowanie strukturalne, segmentacja, skalowanie wielowymiarowe i inne. Adresatami projektu są przede wszystkim studenci SGH oraz członkowie Sekcji Badań Społecznych KNSS UJ, ale w warsztatach uczestniczyć mogą wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.