Sekcja Polskiej Myśli Społecznej

Sekcja Polskiej Myśli Społecznej została utworzona przede wszystkim w celu przypomnienia i zapoznania się na nowo z koncepcjami i ideami polskich myślicieli społecznych. Główna działalność sekcji opiera się na seminarium teoretycznym w trakcie którego prowadzimy dyskusje na bazie tekstów poszczególnych myślicieli. Kazimierz Kelles-Krauz, Maria Ossowska czy Stanisław Brzozowski to tylko niektóre nazwiska, które są nam bliskie. Seminarium jest cykliczne i odbywa się co dwa tygodnie (najczęściej we wtorki). Prócz nastawienia na aspekt przypominania staramy się również angażować w bieżące problemy i debaty o polskim społeczeństwem, kulturze czy funkcjonowaniu państwa. Organizujemy dyskusje czy pokazy filmów, które mają na celu nie tylko merytoryczną dyskusję nad aspektami poznawczymi ale również popularyzację tematów i wiedzy akademickiej. Sekcja Polskiej Myśli Społecznej jest również otwarta na osoby zainteresowane daną tematyką, które nie tylko nie są studentami i studentkami socjologii ale również, które w ogóle nie są uczestnikami studiów. Deficyt środowisk zajmujących się krzewieniem i popularyzacją zapomnianych często myślicieli sprawia, że każda osoba zainteresowana tymi tematami jest bardzo mile widziana.

Strona Sekcji na Facebooku