Sekcja Socjologii Krytycznej

Odwołujemy się do dorobku socjologii krytycznej, która kładzie nacisk na emancypacyjny wymiar teorii socjologicznych – jest to, jak pisze Jonathan Turner, zarówno sposób rozumienia jak i pobudzania do działania.

Posiadamy pewne doświadczenie w organizacji różnych spotkań, wykładów, konferencji. Korzystając z okazji, że jesteśmy studentami i studentkami UJ, chcielibyśmy poprzez działalność sekcji, przedstawić interesujące nas treści szerszej publiczności. Chcemy współpracować z organizacjami, w ramach których działaliśmy do tej pory, np. AI, Fundacja Helsińska, Ośrodek Praw Człowieka UJ, Komitet Wolny Kaukaz, Kobiety w Czerni, Transfuzja i inne.

Koncentrujemy swoją działalność wokół 3 płaszczyzn badawczych:

STAN DEMOKRACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Habermas, w diagnozie współczesnego społeczeństwa, zwraca uwagę, że współczesny kapitalizm rozdyma nasza rolę jako konsumentów, przekształcając nas wszystkich w biernych klientów, pomniejsza naszą rolę jako obywateli, redukując nas do roli uczestników głosowania. Chcemy zastanowić się, co zrobić, żeby proces demokratyzacji oznaczał upodmiotowienie całych grup społecznych, które znajdują się poza systemem politycznym.

SPOTKANIE Z INNYM W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

Jednym z dominujących paradygmatów jest zderzenie cywilizacji. W zglobalizowanym świecie powinniśmy szukać tego co nas łączy, a nie dzieli. Nie da się zbudować granic między jednostkami i społecznościami (Internet, migracje).

NOWE RUCHY SPOŁECZNE – nowy aktor w przestrzeni społeczno-politycznej.

Co roku Sekcja Socjologii Krytycznej organizuje Maraton Krytyczny – wyjazdową konferencję studencką, która od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem studentów i studentek z całej Polski.

Maraton Krytyczny

Maraton Krytyczny to inicjatywa studencka i skierowana wyłącznie do studentów. Co roku młodzi ludzie z uczelni wyższych w całej Polsce wspólnie wyjeżdżają i przez trzy dni intensywnie dyskutują o tematach, które ich interesują i które mają szansę zaprezentować kolegom i koleżankom. Maraton odbywa się co roku w marcu lub kwietniu. Do tej pory odwiedziliśmy Zakopane, Rabkę i Wisłę. Maraton stwarza przestrzeń do wymiany poglądów oraz perspektyw, czemu sprzyja interdyscyplinarny charakter tej inicjatywy.