Warsztaty międzybranżowe 2014

13 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU – TRZY KRAKOWSKIE UCZELNIE: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH, POLITECHNIKA KRAKOWSKA PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY.

W listopadzie 2014 r. odbyła się szósta już edycja warsztatów międzybranżowych, z udziałem studentów i studentek Instytutu Socjologii UJ, Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, Wydziału Architektury PK, Instytutu Filozofii UJ. Temat warsztatów brzmiał: „PRZESTRZENIE OPRESYJNE"

„Nadszedł czas przewartościowania wartości! Wolność myli się z opresją, a architektura przez młodych bardziej identyfikowana jest z produktem niźli z bytem. Budowanie utopii rozumianej jako poszukiwanie idei wyrażającej jakiś optymalny obraz przestrzeni – według młodych projektantów - jest na tyle bezcelowe, że aż passé. Przytaczam powyższe spostrzeżenie, ponieważ spoza inicjatywy podjętej przez trzy krakowskie uczelnie wyraźnie pobrzmiewa pytanie – o utopię, o dążenia do poprawności i ideału otaczającej nas przestrzeni. Czy warto poszukiwać idei? Mimo, że „młodziaki" bronią się przed tym rękoma i nogami, to im bardziej się bronią, tym bardziej jej brak staje się właśnie nią (…)" [wypis z katalogu 2014: 86].

Warsztaty międzybranżowe 2013

W listopadzie 2013 r. odbyła się piąta już edycja warsztatów międzybranżowych, w których wzięli udział studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ, Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, Wydziału Architektury PK i Instytutu Filozofii UJ. Tegoroczny temat warsztatów brzmiał "Trans-formacja lokalnej tożsamości – Forum Cracovia Not".

Głównym założeniem warsztatów jest poszerzenie możliwości kształcenia studentów poprzez realizowanie zainteresowań naukowych we współpracy z kierunkami pokrewnymi na różnych uczelniach, a równocześnie zainicjowanie integracji środowiska zawodowego połączonej z kształceniem umiejętności współpracy w zespołach międzybranżowych. 

W najbliższym czasie ukaże się publikacja powarsztatowa, w której zaprezentowane zostaną m.in. tegoroczne projekty. Projekty będzie można także zobaczyć w ramach wystawy.

1 /image/image_gallery?uuid=00dd7f4f-4178-4914-acef-c786fb38b0b7&groupId=15033991 0 0 Harmonogram zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 dla wszystkich kierunków i typów studiów: I, II, III stopień studiów 2 3
2 /image/image_gallery?uuid=76204956-9475-4eab-b4d1-ad64362687d3&groupId=15033991 0 0 3 1

Warsztaty międzybranżowe 2012

W listopadzie 2012 r. odbyła się czwarta edycja warsztatów międzybranżowych, w których po raz pierwszy wzięli udział studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ, dołączając do kolegów i koleżanek z Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie oraz Wydziału Architektury PK i Instytutu Filozofii UJ. Temat warsztatów brzmiał "PO-MOSTY KULTUROWE"

„W warsztatach wzięło udział blisko 60 studentów, którzy utworzyli 9 interdyscyplinarnych zespołów projektowych (…) Celem projektu tegorocznych warsztatów była analiza oczekiwań odbiorcy w kontekście funkcjonalnego i estetycznego kształtowania reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych relacji tych procesów" [wypis z katalogu powarsztatowego] „Duch dialogu architektury z rozumiejącą wiedzą społeczno-kulturową znalazł swój wyraz w tworzeniu wirtualnych projektów-wizji miejsc, jakimi są okolice podwawelskich bulwarów wiślanych przy uwzględnieniu życiowej problematyki społeczności je zamieszkującej. W ten sposób wytwarza się coś, co zostało już rozpoznane jako jeden z archipelagów wspólnoty miejskiej, o czym również mówi Ewa Rewers w swych interesujących wykładach o miasto-twórczości" [z recenzji dr Antoniego Szoska, Katalog powarsztatowy 2012]